Elektros energijos monitoringas

ELEKTROS ENERGIJOS STEBĖJIMO SISTEMA

Tą akimirką, kai elektros energija patenka į įrenginus ir ją naudoja įvairūs procesai bei įranga, ją galima stebėti elktros energijos stebėjimo sistemomis, kurias sudaro elektros energijos tinklo analizatoriai ir programinės įrangos paketai.

Šiomis stebėjimo sistemomis galima identifikuoti nuostolingiausią energijos naudojimo šaltinį ar laiką. Tai gali būti netinkamai parinktas automatinio apšvietimo įsijungimo ar išsijungimo laikas, nuostolingai dirbantis įrenginys ir daugelis kitų atvejų.

P r o j e k t a i